БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Нови възможности за бизнес с партньори от Германия

На 28 април 2004 г. (сряда) в гр.София и на 30 април (петък) в гр.Варна Българската търговско-промишлена палата и Германо-българската индустриално-търговска камара организират Българо-немски бизнес форум с партньори от Баден-Вюртемберг.

Желаещите да участват, следва да се регистрират попълвайки приложената регистрационна форма.

Приложен ще намерите и списъка на фирмити от Германия.

За допълнителна информация, моля обръщайте се на: