БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


БТПП ще проведе 15 семинара за работодателите от системата на МОН

На 15 април 2004 г. с обучение по здравословни и безопасни условия на труд, което се състоя в гр. Банкя, стратира поредица от 15 семинара, които БТПП ще проведе за работодателите от системата на Министерство на образованието и науката. Семинарите ще бъдат проведени в Банкя, Вършец, Костенец, Пампорово, Семково, Трявна.

Проектът се реализира съвместно с Фонд "Условия на труд" и има за цел да даде базисни познания на директорите от системата на МОН за законодателството в България - принципи, органи, управление и т.н.

Първата част на проекта предвижда обучението на 1550 директори и ще приключи до 15 май 2004 г. Втората част на проекта се очаква да започне през месец септември.

БТПП ще издаде и "Наръчник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в училищата и детските градини", който ще бъде предоставен на всички участници в семинарите.

Директорите ще получат и Сертификат за преминат курс на обучение.