БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Първи триполски икономически форум
"Икономически ръст и инвестиции в Либия"

На 20 и 21 април 2004 г. в Триполи, Либия, под егидата на Секретаря на Генералния Народен Комитет, ще се проведе Първи триполски икономически форум "Икономически ръст и инвестиции в Либия".

Форумът ще обхване политиката и плановете за бъдещето икономическо развитие и ще разясни новоприетите икономически закони, както и правилника на приложението им.

За допълнителна информация и регистрация за участие: