БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Създаване на търговско-икономически съвет “Балкани”

Презентация на Българо-украински търговски информационен център се състоя в Българската търговско-промишлена палата /БТПП/ в рамките на българо-украински бизнес форум.

Центърът ще помага на български и украински фирми да намерят свои делови партньори и да установяват контакти в съседните на България страни, каза на представянето Александр Демура, изпълнителен директор на центъра.

Центърът беше създаден в следствие двустранни договорености по време на официалните визити на президентите на Украйна и на България Георги Първанов и Леонид Кочма.

Учредители на търговско-информационния център са БТПП, Украинския съюз на индустриалците и предприемачите, международната инвстиционна компания “Sigma Bleyzer”.

В бизнес форума участваха представители на 9 структороопределящи за икономиката на Украйна фирми, които придружават министъра на външните работи на Украйна Констянтин Гришченко, по време на официалното му посещение в София.

Участниците в украинската бизнесделегация, водна от министъра на външнте работи нва Украйна А. Самодуров, са представители на фирми от областта на енергетиката, нефтената и газова промишленост, машиностроенето, минната промишленост, речен транспорт, консултантски услуги и други.

От българска страна участваха представители на Булгаргаз”, “Металснаб Холдинг”, “Стомана”, “Шенкер”, “Елекроимпекс”, “Стилмет”, Свободна безмитна зона – Бургас.

По данни на Министерстото на икономиката стокообменът между България и Украйна възлиза на 297 444 хил. щатски долара. У нас са регистрирани 70 търговски представителства на украински фирми и предприятия. Водещи позиции в българския износ за Украйна имат медикаменти, нефтени масла, парфюмерия, козметика, електрокари, медни руди и необработено олово.