БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Световна банка за въведената такса за опаковки

С въвеждането на такси за опаковки с Постановление № 41 на МС от 26. 02. 2004 г. вносителите бяха изправени "на нокти". Таксите бяха въведени практически без никаква предварителна подготовка за фирмите, а на Агенция Митници беше наложено да събира такси от вносителите в нарушение на международни нормативни актове.

Под натиска на бизнеса, Съвета на браншовите организации при БТПП, в това число Български съюз за митническо и външно търговско обслужване (БСМВТО), Асоциацията на млекопреработвателите в България, Асоциацията на износителите на облекло и текстил (АНИНОИТ), Асоциацията на българските спедитори, Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки, Национална браншова стопанска камара на търговците - дистрибутори на едро на лекарствените средства и медико-санитарни и билкови препарати, Съюза на производителите на растителни масла и маслопродукти в България, както и от Асоциацията за опаковане и околна среда в БТПП се проведе кръгла маса по темата. На срещата присъстваха още представители на Министерството на околната среда и водите, Агенция "Митници" и фирми, между които търговската верига "Била", "Папас олио" и др.

Представителите на бизнеса поставиха остро някои въпроси относно начисляването на ДДС; неравностойното положение, в което са поставени малките и големи фирми вносители; рязкото увеличаване на административните разходи за фирмите; затрудненията с обработката на митническите и счетоводни документи и др. Като възможна последица при правоприлагането беше посочено разрастването на сивия сектор на икономиката.

Бизнесът поиска бързо отлагане на действието на Постановление № 41 на МС от 26.02. 2004 г с оглед провеждането на по-широка дискусия по поставените въпроси и намиране на разумни решения за намаляване на напрежението.

На 13 април 2004 г. Световна банка изпрати писмо до министъра на околната среда и водите Долорес Арсенова, в което се заявява, че се е увеличило времето за обработка на митницата, липсва необходимият софтуер, въведената мярка засяга и споразумението за заем. В документа Световната банка отчита мнението на бизнеса, че таксата се явява като нетарифна мярка.

БТПП очаква да се проведе среща на заинтересованите страни с участието на зам.министър на МОСВ на 15 април 2004 г. Експерти на бизнеса и администрацията следва да предложат решения на създадените с Постановление 41 проблеми в т.ч. да се отложи неговото действие.