БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Клъстери в селското стопанство

На 14, 15 и 16 април 2004 г. Националният център за професионално обучение в системата на БТПП организира втория от серията семинари по Българо-фламандския проект за създаване на правна рамка за организациите на производители в България.

В семинара ще вземат участие представители на регионалните търговско-промишлени палати и клонове на НЦПО, както и фермери от Българската асоциация на фермерите, служители на Националната служба по съвети в земеделието и др.

Тема на семинара са възможностите и предимствата пред селскостопанските производители при създаване на организации на производители (клъстери).

Лектори ще бъдат както гости от Белгия както от Университета в Гент, така и от Министерство на земеделието и от реално съществуващи групи производители.

Гост на семинара ще бъде г-н Карамишев, зам.-изпълнителен директор на Държавен фонд “Земеделие”, който накратко ще запознае участниците с възможностите за финансиране по програма САПАРД.