БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Посещение на руска бизнесделегация в БТПП

На 8 април 2004 г. (четвъртък) в 13:00 ч. в зала VI етаж на посещение в БТПП ще бъде единадесетчленна бизнес делегация от Централния федерален окръг на Руската федерация. На срещата ще бъде обсъдено бъдещо сътрудничество между България и Русия и възможните пътища за подобряване на двустранните търговско-икономически отношения.

Делегацията е на посещение у нас за участие във втората работна среща на съвместната група за развитие на търговско-икономическото сътрудничество между административна област на Централния федерален окръг на Руската федерация и Министерство на икономиката на Република България.

По данни на Министерство на икономиката стокообменът с Русия формира около 10% от общия стокообмен на България, с което Руската Федерация заема едно от основните места сред външнотърговските ни партньори.

През първото полугодие на 2003 г. износът и вносът са съответно 45,9 млн щ.д. и 665,6 млн. щ.д. В износа на България за Русия преобладават изделия на химическата промишленост, а която се падат 32.5% от износа за 1999 г., 46.4% за 2000 г. и 39.2% за 2001 г.

Около 90% от вноса от Русия формират минералните продукти и горивата - суров нефт, природен газ, ядрено гориво и каменни въглища. Останалата част от вноса се състои най-вече от суровини - вестникарска хартия, метали и изделия от тях, полимери, дървесна маса и др.