БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


БТПП осъществява съвместен проект с Асоциацията за обучение и техническо сътрудничесво в Япония (AOTS)

БТПП и Асоциацията за обучение и техническо сътрудничесво в Япония (AOTS) набират обучители от България за преподаване в Япония. Обучителите трябва да са специализирани в областите: контрол на качеството, разрешаване на проблеми на компании, информационни технологии. Подробна информация за обучителната програма и специалностите можете да намерите на http://www.aots.or.jp/eng/indexeng.html.

Изискванията към кандидатите са:

АОТС е учредена през 1959 година с подкрепата на Японското министерство на икономиката, търговията и индустрията. Главната й цел е да подпомага техническото сътрудничество за индустриализиране и напредък на развиващите се страни и увеличаване на взаиморазбирателството и приятелските отношения между тях и Япония. До момента АОТС е обучила над 109 000 души от Япония и 170 други страни и региони.

За кандидатстване, моля изпращайте мотивационно писмо на е-mail G.Stoev@bcci.bg.

Back   HOME 26 март 2004 г.