БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


В БТПП се проведе дискусия за новите такси за опаковки

В БТПП се проведе кръгла маса във връзка с проблемите, които се породиха за бизнеса след влизането в сила на Постановление № 41 на МС от 26 февруари 2004г. Дискусията беше инициирана от Българския съюз за митническо и външно търговско обслужване (БСМВТО). В нея взеха участие представители на Асоциацията на млекопреработвателите в България, Асоциацията на износителите на облекло и текстил (АНИНОИТ), Асоциацията на българските спедитори, Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки, Национална браншова стопанска камара на търговците - дистрибутори на едро на лекарствените средства и медико-санитарни и билкови препарати, Съюза на производителите на растителни масла и маслопродукти в България, както и от Асоциацията за опаковане и околна среда. На срещата присъстваха още представители на Министерството на околната среда и водите, Агенция “Митници” и ангажиранис темата фирми, между които търговската верига “Била”, “Папас олио” и др.

В началото на срещата зам. председателят на БТПП Георги Чернев изрази положителното отношение на бизнес средите към идеята за въвеждане на такси за опаковки с оглед разработването и функционирането на система за управление на отпадъците в България по стандартите на Европейския съюз. Същевременно обаче сподели и сериозните резерви на българските предприемачи относно механизма, по който се въвежда таксата за опаковки, както и готовността на държвата да предложи услугата, която съответства на заплащаната такса.

Дискусията започна с изложението на експертите от МОСВ, разработили съответните нормативни актове. Те изтъкнаха предимствата на Закона за управление на отпадъците, по приложение на който са издадени актовете. Особено внимание беше отделено на уредбата на алтернативните способи за участие на икономическите субекти в системата за управление на отпадъците - индивидуално или колективно /чрез т.нар. организации по оползотворяване/.

В хода на последвалата дискусия представителите на бизнеса също подкрепиха необходимостта от въвеждане на еко-такси, но поставиха остро някои въпроси относно начисляването на ДДС; неравностойното положение, в което са поставени малките и големи фирми вносители; рязкото увеличаване на административните разходи за фирмите; затрудненията с обработката на митническите и счетоводни документи и др. Като възможна последица при правоприлагането беше посочено разрастването на сивия сектор на икономиката.

В заключение браншовите организации се спряха на искането за бързо отлагане на действието на Постановление № 41 на МС от 26.02. 2004 г по надлежния легален ред, с оглед провеждането на по-широка дискусия по поставения въпрос и намаляване на напрежението по повод приложението на разглежданите нормативни актове.

Back   HOME 26 март 2004 г.