БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


БУЛПРО и ТУРКПРО провеждат мониторинг на ГКПП Капитан Андреево

Двустранна среща между националните комитети за улесняване на търговията на България и Турция БУЛПРО към БТПП и ТУРКПРО, ще се проведе в Свиленград на 26 март 2004 г. На нея ще бъдат обсъдени актуални въпроси, свързани с товарните превози между двете страни и проблемите на българските превозвачи. Една от темите на срещата е и сертификатът за тегло на камиони. Ще бъде подписан меморандум за сътрудничество.

Срещата на прокомитетите се провежда със съдействието на търговско-промишлените палати на Хасково и Одрин. В нея ще вземат участие представители на министерствата на транспорта на двете страни, агенции Митници и граничната полиция на България и Турция.

Успоредно със срещата ще бъде извършен мониторинг за измерване на времето за преминаване на границата на ГКПП Капитан Андреево-Капъкуле. Данните ще бъдат използвани за сравнение с данни от подобно измерване, което ще бъде проведено след реконструкцията на ГКПП. Методиката на мониторинга бе прецизирана в съответствие с препоръките на консултанти от посолството на САЩ и включва измерване на престоя в опашката преди влизане от турска страна.

Капитан Андреево е един от пилотните ГКПП по проекта за улеснявне на търговията и транспорта в Югоизточна Европа (TTFSE). Наред с инфраструктурата, проектът цели и подобряване на процедурите по преминаване на границите и подпомага активния обмен на информация между бизнессредите, представлявани от прокомитетите. БУЛПРО е регионален координатор и на уеб-страницата на проекта (www.ttfse.org), съдържаща информация за граничните процедури.

Back   HOME 25 март 2004 г.