БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


В БТПП се проведе среща с браншовите организации във
връзка създаването на национална реклама за България