БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Започна реализацията на проект "Капацитет за изграждане на мрежа от
рехабилитационно-консултативни центрове за инвалиди (РКЦИ)"


Back   HOME 17 март 2004 г.