БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


ncpog.gif (8140 bytes)

Българо-фламандски проект
Семинар на тема "Създаване на правна рамка на организациите на производители в Република България"

Националният център за професионално обучение в системата на БТПП съвместно с Националната служба по съвети в земеделието и Асоциацията на индустриалния капитал организира тридневен семинар на тема "Създаване на правна рамка на организациите на производители в Република България" - 10 - 12.03.2004г. Г-н Георги Чернев отправи приветствие към участниците, като заяви готовността за участие във втора фаза на проекта и приемственост сред мрежовите структури както на Палатата, така и на Центъра.

Гост-лектори бяха г-н Гай Ламбрехтс, Министерство на земеделието, Белгия и д-р Уейкарт, катедра Търговско право към университета в Гент, Белгия. В семинара активно участие взеха представители на клоновете на НЦПО от Варна, Видин, Враца, Пазарджик, Перник, Сливен, Стара Загора, както и членове на Българската асоциация на фермерите - партньор на НЦПО по реализацията на проекта. Поканени бяха и служители на Националната служба по съвети в земеделието от цялата страна, като медиатор на срещата беше доц. Мария Славова - координатор по проекта.


Back   HOME 12 март 2004 г.