БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Предстои провеждането на межуднароден форум посветен на занаятите

В София предстои провеждането на международен форум, посветен на развитието на занаятите. Това стана ясно на организираната в БТПП кръгла маса, посветена на тази тема, която се проведе на 10 март 2004 г. В нея взеха участие зам.-председателят на БТПП Георги Чернев, зам.-председателят на на БСК Дикран Тебеян, председателите на Националната предприемаческа и занаятчийска камара - Александър Банев, Съюза на занаятчийските сдружения - Иван Ковачев и Национална занаятчийска камара - Рангел Чолаков.

На дискусията бяха обсъдени законите, касаещи занаятчиите и възможности за обучение на занаятчиите според практиките, прилагани в Европейския сюъз. Предстои и изготвянето на регистър на занаятчиите и списък на отделните занаяти.

Участниците в кръглата маса се договориха да представят писмени становища по тези и други теми в БТПП.


Back   HOME 10 март 2004 г.