БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


БТПП организира семинар на тема ”Правни и технически аспекти при акредитиране на представителства на български фирми в Русия”

На 16 март 2004 г. (вторник) от 10:00 ч. в зала III етаж Българската търговско-промишлена палата организира семинар на тема”Правни и технически аспекти при акредитиране на представителства на български фирми в Русия”.

Програмата на семинара включва и въпроси, свързани с данъчното облагане на представителствата.

Лектори по темата са г-н Н.А.Кузнецов - зам.-директор “Дирекция за акредитация на чуждестранни фирми” при Търговско-промишлената палата на Руската Федерация и г-н Ю.И. Черников - главен експерт към същия отдел.

Таксата за участие в семинара е 24 лева /с вкл.ДДС/ и може да се плати директно в касата на БТПП или да се преведе по сметката на БТПП в Булбанк, София: 100 030 811 9 ; банков код 62176307 .

При интерес за участие в семинара, моля изпращайте попълнена приложената регистрационна карта .

Back   HOME 10 март 2004 г.