БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Председателят на БТПП връчи статуетка “Хермес” на президента на Съюза на германските търговско-промишлени палати

Председателят на БТПП Божидар Божинов връчи почетна грамота и статуетка “Хермес” на президента на Съюза на германските търговско-промишлени палати (DIHK ) Лудвиг Георг Браун. Отличието е за големия принос на г-н Браун в развитието на отношенията между двете организации.

Лудвиг Георг Браун е на посещение в България заедно с министъра на икономиката и труда на Германия Волфганг Клемент. На срещата в БТПП той беше придружен от ръководителя на финансовия отдел на DIHK и от ръководителя на представителството на германската икономика у нас Митко Василев.

От 1998 БТПП и DIHK, съвместно с Асоциацията на балканските палати (АВС), участват в съвместен проект за развитие на вътрешнорегионалната търговия и икономическо сътрудничество и съживяване на икономическите отношения между страните от АВС и ЕС и по-специално Германия. Първата фаза на проекта вече е изпълнена и се състоеше в обучение на служителите на балканските търговски палати по европейски модел. Втората фаза протича в момента и е съсредоточена върху подготовка на членовете на палатите за европейските изисквания чрез дистанционно он-лайн обучение. В тази насока основна роля за България има Националния център за професионално обучение в системата на БТПП.

На срещата бяха обсъдени възможните пътища за подобряване на двустранните търговско-икономически отношения и предстоящото общо събрание на Асоциацията на балканските търговско-промишлени палати. Председателят на БТПП предложи на г-н Браун сертификатите, издавани от НЦПО, да бъдат признати във всички страни, членуващи в Европейския съюз.

Президентът на DIHK беше поканен да бъде почетен гост на 10-годишнината от основаването на Асоциацията на балканските палати, която ще се проведе през месец май тази година в София.

Сътрудничеството на Палатата с германски търговско-промишлени палати датира от 1925 година. В края на 1999 год. Асоциацията на германските промишлени и търговски палати (DIHK) и Българската търговско-промишлена палата лансираха съвместна инициатива за дългосрочно партньорство между DIHK и съществуващата от 1994 Асоциация на балканските палати. Една година по-късно, през ноември 2000 г., в Истанбул е подписан основополагащия документ на това партньорство наречен Меморандум за рaзбирателство.

Повече информация за партньорския проект между БТПП и DIHK можете да откриете на Интернет адрес http://www.bcci.bg/bulgarian/diht/index.htm

Back   HOME 8 март 2004 г.