БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


БТПП подписа Анекс към споразумение за сътрудниество с
Виетнамската търговско-промишлена палата

На 7 март 2004 г. в рамките на официалното посещение на българска делегация във Виетнам, в присъствието на над 300 представители на виетнамския бизнес, беше подписан Анекс към Споразумение за сътрудничество между Българската търговско-промишлена палата и Виетнамската търговско-промишлена палата.

След подписването пред представители на български и виетнамски фирми и журналисти беше направена презентация на дейността на БТПП.

Back   HOME 8 март 2004 г.