БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Общо събрание на Националния център за професионално обучение в системата на БТПП

Председателят на БТПП Божидар Божинов удостои министъра на труда и социалната политика Христина Христова с грамота и плакет за активен диалог на МТСП с БТПП по въпросите на професионалното обучение, преквалификация, безопасни условия на труд, активни мерки на пазара на труда и повишаване на конкурентноспособността на българските фирми. Награждаването беше в рамките на общото събрание на Националния център по професионално обучение в системата на БТПП.

Министър Христова запозна членовете на НЦПО с активните мерки на пазара на труда и дейността на социално-икономическия фонд. Сред присъстващите бяха председателят на НАПОО д-р Милена Михайлова и изп.-директор на Агенцията по заетостта Сотир Ушев.

Общото събрание продължи с приемането на отчет, бюджет и изменения в Устава на НЦПО. Отчетът е с надслов "Професиналното обучение - 109 години традиции, настояще, бъдеще". Членовете на Националния център за професионално обучение в системата на БТПП са вече 24 на брой. Нови членове са Регионалните търговско-промишлени палати на Видин, Кюстендил, Кърджали, Пазарджик и Хасково.

Back   HOME 5 март 2004 г.