БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


ncpog.gif (8140 bytes)

rabotodateli.gif (1792 bytes) СЪЮЗ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ОРГАНИЗИРАТ

СРЕЩА-ДИСКУСИЯ НА ТЕМА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ИНТЕРЕСИ, ЛОБИРАНЕ, ПРОГРАМИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

по проект “Ефективно управление на регионални структури на браншови организации и други неправителствени организации (НПО)”

График на срещите.

  • 29 март 2004 в Габрово
  • 26 май 2004 в Русе
  • 28 април 2004 във Варна
  • 23 юни 2004 в Пловдив

Мястото на срещите ще се уточни допълнително и публикува на уеб-сайтoвете на БТПП www.bcci.bg и на СРБ www.eabg.org

Продължителност на мероприятието: от 09.30 до 13.30ч.

В срещите-дискусии ще вземат участие и представители на общините, с които ще бъдат обсъдени въпроси за взаимодействието между бизнес и местна власт.

Участниците ще имат възможността да се запознаят по-подробно със задачите и начините за управление на неправителствена организация в условията на пазарна икономика; заявяване и изпълнение на проекти по програми на ЕС; представляване и лобиране за интересите на своите членове.

Срещата-дискусия се провежда с подкрепата на Германско дружество за Техническо сътрудничество (GTZ).

Дневен ред на срещата-дискусия:

09.30 ч.: Приветствие от страна на представители на БТПП и СРБ
09.40 ч.: Представяне на участниците
09.45 ч.: Обсъждане на сътрудничеството между бизнес и местна власт чрез създаване на бизнес-консултативни съвети към общините
Под ръководството на д-р Златко Златев – ЕТ ОРА – Златко Златев, София
10.45 ч.: Кафе пауза
11.00 ч.: Програми на ЕС – заявяване и изпълнение на проекти за съюзи и техните предприятия-членове
Под ръководството на Геновева Христова, ЛИГНА Консулт, София
12.00 ч.: Представителство на интереси на национално и местно ниво – пътища и методи към ефективност
Геро Винклер, ВИНКЛЕР Консълтинг, Квикборн, Германия
13.10 ч.: Обобщаване и приключване на срещата-дискусия.

За записване за участие и допълнителна информация, моля да се обръщате към Националния център за професионално обучение в системата на БТПП, г-ца Лилия Христова на тел. 981 34 19 или мобилен телефон 0888 686856 или на e-mail education@bcci.bg или в местните структури на БТПП и СРБ.

Таксата за семинара възлиза на 30 лева ( с ДДС) и следва да бъде внесена преди началото на семинара по банковата сметка на НЦПО, No. 1000 388 618, банков код 200 800 23, ОББ, клон Фритьоф Нансен или платена на място в деня на провеждане на мероприятието. Фактура ще бъде предоставена на участниците по време на семинара.

Back   HOME 27 февруари 2004 г.