БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Покана за семинар:
Закон за измерванията - изисквания към предварително опакованите количества продукти

Българската Търговско-Промишлена Палата и Държавната Агенция по Метрология и Технически надзор имат удоволствието да Ви поканят да вземете участие в семинар на тема:

Закон за измерванията - изисквания към предварително опакованите количества продукти

Моля, изпратете попълнена регистрационна карта до 9 март (вторник) на:

Участието в семинара е безплатно!


Back   HOME 25 февруари 2004 г.