БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


В БТПП се проведе кръгла маса "Внос на текстил"

В БТПП се проведе кръгла маса на тема "Внос на текстил". Tя беше инициирана от Асоциацията на износителите на облекло и текстил (АНИОТ). На срещата присъстваха представители на Съюза на работодателите, търговските представители на Китайската народна република, на Република Гърция и на Република Турция у нас, представители на държавната администрация, Агенция "Митници", Националния статистически институт (НСИ).

В началото на срещата зам.-председателя на БТПП Георги Чернев определи инициативата като добронамерена и приветствапровеждането й. Преди започването на същинската дискусия всички участници имаха възможност да изложат последователно своите позиции.

Председателят на АНИОТ Робърт Александрийски цитира данни на Европейската статистика и акцентира върху изключително ниските цени за килограм текстил и облекло при внос от Турция, Гърция и Китай. Цените на същите стоки при внос в ЕС, а и на местните им пазари, са няколко пъти по-високи, което може да се яви като основание за антидъмпингова процедура.

Зам.-директорът на Агенция "Митници" Толев отчете добрите резултати в работата на агенцията, но подкрепи тезата на г-н Александрийски за нуждата от засилване на контрола върху стоковите потоци в посока не на граничен, а на последващ митнически и данъчен контрол.

В хода на дискусията бяха изказани съмненията и опасенията на българските производители на текстил, че китайски стоки се внасят през Гърция и Турция, тъй като вносът от тези държави е безмитен за България. В тази връзка отново бяха поставени въпросите за страната на произход на стоката и занижаването на реалната митническа стойност. На обсъждане бяха поставени проблемите, произтичащи за българската икономика от режима "активно усъвършенстване".

Представителите на НСИ подчертаха тенденцията към увеличаване на вноса на текстилни стоки в България и споделиха отклонения в статистическите данни между Гърция, Турция и България, установени с т.нар. "огледални проверки". Официалната информация за резултатите от тези проверки предстои да бъде огласена по съответния ред след финализиране на процедурите.

В отговор на поставените проблеми търговските представители на Китайската народна република, на Република Гърция и на Република Турция у нас изразиха готовност за съдействие при тяхното решаване.

Като модератор на кръглата маса Георги Чернев заключи, че целта на подобни дискусии е да се защити коректния производител и коректния бизнес, без значение каква е тяхната националност и благодари на участниците. Поради значимостта на темата се очаква последваща дискусия, на която да бъдат обявени нови данни.


Back   HOME 25 февруари 2004 г.