БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Среща “Произход на стоки”

На 25 февруари 2004 г. (сряда) от 11:00 ч. в зала VI ет. на БТПП,. БУЛПРО и Съвета на браншовите организации към БТПП, в продължение на темата за нерегламентирания внос, организират тематична среща, посветена на произхода на текстилните стоки, внасяни от Гърция и Турция.

По данни на гръцки източници около 80% от производството на текстил в Гърция е вече изнесено в България. Това подкрепя искането на Асоциацията на износителите на облекло и текстил (АНИОТ) за проверка на производствения капацитет на износителите на текстил от Гърция към България и прилагането на чл. 32 от Протокол 4 към Европейското споразумение за асоцииране, когато има съмнение, че стоката е с произход от трети страни (най-вече от Китай). Подобни механизми за проверка на произхода трябва да бъдат прилагани и при внос от Турция при наличието на обосновани съмнения за произхода на стоката. БТПП счита, че безспорното установяване на произхода ще стимулира лоялните износители в Гърция и Турция и ще запази българския бизнес от дъмпингов внос.

На срещата ще присъстват търговските представители на Гърция и Турция, представители на Агенция Митници, Националния статистически институт, Съюза на работодателите в България и Асоциацията на износителите на облекло и текстил (АНИОТ), които са поканени да представят свои материали по темата.

Back   HOME 23 февруари 2004 г.