БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

 ncpog.gif (8140 bytes)

И

rabotodateli.gif (1792 bytes)

СЪЮЗ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ОРГАНИЗИРАТ

 СЕМИНАР

Ефективно управление на браншови организации

(Представителство на интереси/Лобиране, Финансов мениджмънт)

Време и място: 25 февруари 2004г., сряда, в Българската търговско-промишлена палата, ул. Парчевич 42, София 1000, ет. 3, семинарна зала

Продължителност на семинара: от 09.30 до 16.30ч.

В процеса на икономическото развитие на България и интеграцията към Европейския съюз през 2007г., българските фирми са изправени пред едно нарастващо напрежение за приспособяване. Задача на браншовите организации в тази връзка е да подкрепят фирмите посредством защита на интересите им и предоставяне на услуги, ориентирани към техните потребности. Целта на настоящия семинар е да се подобри представителството на интереси, както и финансовия мениджмънт в организациите-участнички. Поканени са предимно избрани представители и ръководни служители от браншови организации.

Участниците ще имат възможността да се запознаят по-добре със задачите и начините за управление в една бизнес асоциация в условията на пазарна икономика; да представляват ефективно интересите на своите членове и да оптимизират финансовия мениджмънт на браншовата организация.

Семинарът е част от поредица обучителни семинари, които ще се проведат с подкрепата на Немското дружество за техническо сътрудничество (GTZ). Моля Ви при проявен интерес да се запознаете и с другите предлагани от нас семинари, като информирате и Ваши колеги за предоставената възможност. Семинарите ще се проведат в следните градове, съгласно посочения график:

  • 31 март 2004 в Габрово
  • 26 май 2004 в Русе
  • 28 април 2004 във Варна
  • 23 юни 2004 в Пловдив

Съдържание и програма на семинара за 25 февруари 2004г.:

09.30 ч. Поздравление от страна на представител БТПП / СРБ
09.40 ч. Представяне на участниците
09.45 ч. Описание на начина на протичане на семинара
09.50 ч. Представяне на резултатите от анкета сред членовете на браншовите организации относно потребностите от предоставяне на услуги (г-н Владимир Томов)
10.20 ч. Дискусия
10.30 ч. Кафе пауза
10.45 ч. Въвеждане на по-ефективни методи за представителство на интересите от страна на икономическите съюзи и браншовите организации – усъвършенстване на „силата на пазаренетоr“, набор на информация, свързана с бранша, създаване на документи за длъжностите, лобиране в условия на демокрация и пазарна икономика, връзки с обществеността, създаване на мрежи - (г-н Геро Винклер)
11.30 ч. Разглеждане на казуси в работни групи:
  1. Казус Отпадъчна примишленост
  2. Казус Туризъм
12.30 ч. Доклади на работните групи и дискусия
13.00 ч. Обедна почивка
13.30 ч. Ефективен финансов мениджмънт в икономическите съюзи и браншовите организации – създаване на нови източници на приходи, съгласуване на планиране, човешки ресурси, финанси, разработка на реалистични проектобюджети, калкулация на предлаганите услуги от страна на икономическите съюзи (Емил Делев)
14.30 ч. Отработване на казусите в работни групи:
  1. Разработка на проектобюджет на браншова организация
  2. Калкулация на разходите за конкретна услуга, която да бъде предоставяна от браншовата организация
15.30 ч. Кафе пауза
15.45 ч. Доклади на работните групи и дискусия
16.15 ч. Оценка на семинара
16.30 ч. Заключителна сесия

Лектори: г-н Емил Делев, Делев Консулт, София, г-н Владимир Томов,INTRAC Финансово консултиране, София и г-н Геро Винклер, WINKLER Consulting, Куикборн, Германия по възложение на GTZ.

За записване за участие и допълнителна информация, моля да се обръщате към Националния център за професионално обучение в системата на БТПП, г-ца Лилия Христова на тел. 981 34 19 или мобилен телефон 0888 686856 или на E-Mail education@bcci.bg.

Таксата за семинара възлиза на 70 лева ( с ДДС) и следва да бъде внесена преди началото на семинара по банковата сметка на НЦПО, No. 1000 388 618, банков код 200 800 23, ОББ, клон Фритьоф Нансен или платена на място в деня на провеждане на мероприятието. В цената се включват кафе паузи и учебни материали. Фактура ще бъде предоставена на участниците по време на семинара.

Back   HOME 18 февруари 2004 г.