БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


БТПП ще сигнализира КЗК за констатирани случаи на нелоялна конкуренция,
предвижда споразумение подписано днес

Председателите на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и на Българската търговско-промишлена палата Петко Николов и Божидар Божинов на 18 февруари 2004 г. подписаха споразумение за сътрудничество.

БТПП се ангажира да сигнализира КЗК за констатирани случаи на нелоялна конкуренция, а КЗК да уведомява за предприетите мерки и резултатите от тях, пише в документа.

Двете страни ще осъщесвяват обмен на информация и ще участват в съвместни работни групи при разработване на нови нормативни актове. Председателят на БТПП Божидар Божинов подчерта, че подписаното споразумение има важна роля в процеса на хармонизацията на българското законодателство с правото на Европейската общност.


 

Back   HOME 18 февруари 2004 г.