БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


БТПП подписва споразумение с Комисията за защита на конкуренцията

На 18 февруари 2004 г. (сряда) от 14:00 ч. в зала VI етаж на БТПП Изпълнителният съвет на Българската търговско-промишлена палата и Управителният съвет на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) ще се срещнат, за да обсъдят бъдещо сътрудничество за предотвратяване на нелоялната конкуренция и защита интересите на българския бизнес.

На срещата председателят на БТПП Божидар Божинов и председателят на КЗК Петко Николов ще подпишат Споразумение за сътрудничество.

Като независим специализиран държавен орган, КЗК защитава свободната стопанска инициатива и интересите на участниците на българския пазар. Предмет на дейност на КЗК са всички жалби за нарушения на свободната пазарна конкуренция.

Back   HOME 13 февруари 2004 г.