БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Координаторът на Пакта за стабилност д-р Ерхард Бусек откри XXI-вата среща на SECI

В приветствените си думи на откриването на 21-вата среща на Инициативата за сътрудничество в Югоизточна Европа, която се проведе под егидата на вицепремиера и министър на транспорта и далекосъобщенията Николай Василев, представителите на Бизнес консултативния съвет на Пакта за стабилност, начело с координаторът на Пакта д-р Ерхард Бусек, подчертаха подкрепата си към инициативите на SECIPRO. От името на българското правителство г-жа Анелия Крушкова – зам.-министър на транспорта, изрази задоволство от активното участие на прокомитетите в процесите на улесняване преминаването на границите и отбеляза, че въвеждането на сертификата за тегло в съответствие с приетия през 1999 г. Меморандум за разбирателство за улесняване на автомобилните превози в Югоизточна Европа съответства на подхода на българското правителство за опростяване на граничните процедури и въвеждане на плащане на едно гише.

В 21-вата среща участваха представители на Световната Банка, Държавния департамент на САЩ и над 50 представители на прокомитетите, министерствата на транспорта и посолствата от Албания, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Косово, Македония, Румъния, Унгария, Сърбия и Черна гора и Турция.

Участниците в срещата обсъдиха проекта за сертификат за тегло и процедурата по прилагането му. Беше взето решение за провеждане на работна среща по финализиране на проекта, която да бъде организирана от БУЛПРО до края на април тази година.

Представителят на Световна Банка Паулус Гитинк осведоми участниците за планираната втора фаза на проекта за Улесняване на търговията и транспорта в Югоизточна Европа (TTFSE). Прокомитетите изразиха подкрепата си за продължаването на проекта, който подпомага двустранните им и регионални контакти.

Участниците информираха за резултатите от дейността си през 2003 г. и обсъдиха следващи стъпки за въвеждането на сертификат за натрупване правилата за произход при производство на стоки в Региона. Отбелязано бе, че това ще спомогне за увеличаване на стокообмена между страните от Югоизточна Европа. Друг важен приоритет за икономическата интеграция на региона според SECIPRO и Пакта за стабилност е премахването на нетарифните ограничения.

Присъстващите представители на Икономическата комисия на ООН за Европа (ИКЕ на ООН) информираха за дейностите по стандартизация и хармонизация на електронни документи (UNeDocs). България беше избрана за пилотно въвеждане на електронната фактура, интерес към прилагането й по транспортните коридори 10 и 4 проявяват и Румъния и Турция. Прокомитетите подкрепят интегрирането на UNeDocs в регионалната уеб-страница за улесняване на търговията и транспорта www.ttfse.org, финансирана от правителството на САЩ с подкрепата на Световна банка.

Back   HOME 13 февруари 2004 г.