БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Евроклубът при БТПП отбеляза четвърта годишнина

С традиционна евросреща беше отпразнувана четвъртата годишнина от основаването на Евроклуба към БТПП. На нея за заместник-председател на Евроклуба беше избран председателят на УС на Банка Биохим Румен Беремски. През ноември 2003 година Евроклубът получи подкрепата на “Банк Аустрия Кредитанщалт” и банка Биохим и беше официално приет в Европейската мрежа на Евроклубовете.

На срещата, на която присъстваха посланиците на страните-членки на ЕС, страните-кандидатки, предприемачи, журналисти – членове на Евроклуба, временно управляващият посолството на Ирландия у нас Остин Гормли представи приоритетите в програмата на ирландското председателство на Европейския съюз, а председателят на БТПП изследването на бизнесклимата в Европа, наречено “Икономически преглед на Европалати 2004”. За България изследването е извършено от БТПП по единна методика с Асоциацията на Европалати като за целта са проучени около 600 български фирми, от които 56.9% са от сферата на производството, останалите извършват услуги, а 75.9% осъществяват износ.

Тема на събитието беше и въпросът за информираността за процеса на присъединяване като предпоставка за по-добрата подготовка за членство в Евросъюза, който беше коментиран от директора на Информационния център на Европейския съюз и Председател на Евроклуба Ингрид Шикова. Според нея е необходимо провеждането на дискусия, на която да бъде обсъден ирландския опит по време на присъединяването на страната към ЕС и възможностите, които ще предостави Съюзът на България.

Back   HOME 12 февруари 2004 г.