БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Учредяване на Клуб на износителя в Хасково

На 13 февруари 2004 г. (петък) от 16:00 ч. в сградата на Областната администрация на гр. Хасково (пл. “Свобода” №1) производители и търговци от Хасковски регион ще учредят Клуб на износителя към Хасковската търговско-промишлена палата. Идеята за основаване на клуба е продиктувана от стопанския потенциал на региона, който се нуждае от реформиране, развитие и подготовка в аспекта на предстоящото присъединяване на България към ЕС.

В програмата на срещата е предвидено представяне на икономическия потенциал на Хасковска област. Участие в нея ще вземат ръководството на Българската търговско-промишлена палата, представители на централната законодателна и изпълнителна власт, на институциите от региона и председателите на търговско-промишлените палати от цялата страна; партньорски организации от балканските и европейските страни, както и техни дипломатически мисии у нас.

Предвижда се и провеждане на традиционно заседание, на което председателите на регионалните търговско-промишлени палати, ще обсъдят промените в законодателството за намаляване на митническите измами и подобряване на експортните възможности.

На форума Хасковската търговско-промишлена палата ще връчи отличия на фирми и партньори от региона.

Back   HOME 11 февруари 2004 г.