БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


ncpog.gif (8140 bytes)

Семинар “ГОДИШНО ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ“

Националният център за професионално обучение в системата на Българската търговско-промишлена палата организира семинар на тема “Годишно данъчно приключване”.

Семинарът е еднодневен и ще се проведе на 19 февруари 2004 ( четвъртък ) в сградата на БТПП, на ул. “Парчевич” 42, София 1000, в залата на 4-ти етаж.

Продължителност: 9:30 – 16:30

Съдържание:

  1. Измененията в ЗДДС в сила от 01 януари 2004 година, тълкуване и прилагане на разпоредбите.
  2. Специфични случаи по прилагането на ЗДДС.
  3. Дискусия по прилагане на ЗДДС и ППЗДДС.
  4. Актуални проблеми по годишното данъчно приключване.
  5. Съставяне на годишна данъчна декларация. Промени в данъчното законодателство.
  6. Дискусия по данъчното облагане.

 Лектори:

Моля, желаещите да вземат участие да се обадят в НЦПО на тел/факс: (02) 981 34 19 и да изпратят попълнен талон-заявка на e-mail: education@bcci.bg.

За повече информация: http://www.education-bulgaria.org/index3_calendar.htm

Таксата за семинара в размер на 70 лв. (с вкл. ДДС) може да бъде преведена само по банков път на сметката на НЦПО 1000 388 618, банков код 200 800 23 в ОББ АД, кл. Фр.Нансен.

Back   HOME 09 февруари 2004 г.