БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Българо-фламандски проект за обучение на предприемачи

Българо-фламандски проект за създаване на система за обучение на предприемачи по развитие на малък и среден бизнес стартира през октомври 2003 г. По линия на проекта, който ще продължи 24 месеца, се очаква създаването на центрове за обучение, които да обхванат широка гама специалности.

В организирания тази седмица семинар за обсъждане на възможностите, които предоставя проекта, взеха участие всички 28 членове на Съвета на председателите на търговско-промишлени палати. През август т.г. ще се проведе “обучение за обучители” в София и по региони, които ще подготвят бъдещи предприемачи. Специалностите ще се определят от интересите на предприемачеството в отделните райони. В него ще участват представители на регионалните палати, БТПП и други заинтересовани организации. Участниците в обучението ще получат базисни знания за разработване на бизнес-план, източници на информация, особеностите на икономическото законодателство на България и на ЕС. Преподавателите, които ще обучават бъдещите обучители, са български и фламандски експерти от различни области. Очаква се в края на тази година да се проведат първите пилотни курсове в Габрово. Успешно завършилите двата вида обучения ще получат сертификати, заверени от Фламандския център за професионално обучение (SINTRA) и НЦПО към БТПП.

Back   HOME 06 февруари 2004 г.