БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Джордж Хенди от Вашингтонския център за международни изследвания се срещна с представители на БТПП

Джордж Хенди – директор на Междуанродните комисии за действие към Центъра за международни и стратегически изследвания във Вашингтон (CSIS) тази седмица се срещна с Ръководството на БТПП. На срещата присъстваха членове на Управителния съвет на Палатата и бизнесмени.

БТПП подкрепи създадената от CSIS и Атлантическия Клуб в България през септември 2003 година Комисия за действие САЩ-България, чиято дейност е насочена към предстоящото членство на страната ни в НАТО. На срещата беше коментирана все още недостатъчната информираност на американските фирми за потенциалните им български партньори. В тази посока работи учреденият към БТПП Българо-американски търговско-икономически съвет, чиито председател Аспарух Карастоянов също присъства на срещата.

Джордж Хенди е на посещение в България, за да вземе участие в бизнес-семинар на 30 януари в Американския център в София с десетки български и американски фирми.

Back   HOME 30 януари 2004 г.