БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Съветът БУЛПРО при БТПП награди трима държавници

БТПП отличи с плакет и грамота министъра на външните работи Соломон Паси, заместник-министъра на икономиката Евгения Колданова и директора на Агенция Митници Асен Асенов за приносът им при хармонизирането на митническия и външнотърговски режим с изискванията на Европейския съюз. Председателят на Палатата Божидар Божинов връчи лично наградата на заместник-министър Колданова, с което беше открито първото за тази година заседание на Съвета за опростяване на процедурите в търговията и облекчаване на преминаването на ГКПП БУЛПРО. На него бяха отчетени резултатите от дейността на Съвета през 2003 година и бяха определени приоритетите в работата за 2004.

На събитието присъстваха представители на Министерство на финансите, Министерство на външните работи, Министерство на вътрешните работи, Министерство на транспорта и далекосъобщенията, Министерство на икономиката, посланици и др.

Благодарение на дейността на БУЛПРО, над 90% от използваните в България търговски документи отговарят на международните стандарти. През 2003 г. БУЛПРО започна заедно с Агенция Митници и фирма Информационно обслужване работа по проект за създаване митническа декларация с електронен подпис.

През 2003 г. българското правителство демонстрира политическа воля за решаване проблемите с преминаването на границите и борба с митническите нарушения. БУЛПРО представи на правителството предложения за конретни промени в законодателството, включващи уреждане на достъп до БИМИС за МВР, данъчните органи и БУЛПРО; предварително деклариране; проверки на доказателствата за произход и реалната цена при внос, участие на БУЛПРО в анализа на споразумения за свободна търговия, касаещи тези въпроси и разпоредби за трайно етикетиране на стоките; санкции и лишаване от лиценз на превозвачи, които не използуват товарителници; едноинстанционно съдебно производство за контрабанда и определяне на критерии за тежестта на митническите нарушения.

През 2003 г. в хода на работата на БУЛПРО бяха проведени над 40 мероприятия.

Back   HOME 29 януари 2004 г.