БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Подаде се първата митническа декларация по Интернет

Първата он-лайн митническа декларация беше подадена в офиса на фирма “Шенкер” на 29 януари 2004 година. Това стана в присъствието на зам.-председателя на БТПП Георги Чернев, представители на Агенция Митници, Информационно обслужване, Гранична полиция.

Проектът за внедряване на електронни документи в България е по инициатива на българския национален съвет за хармонизиране на търговски документи БУЛПРО към БТПП, с подкрепата на Министерство на финансите, Пакта за стабилност и SECIPRO започват заедно с Икономическата комисия на ООН за Европа (UNECE).

Внедряването на електронните документи на ООН (UNeDocs) е няколкогодишен проект, чрез който основните търговски, митнически и транспортни документи да бъдат разработени и предлагани на бизнеса в електронен вид и в съответствие със стандартите на ООН и Националната стратегия за електронно правителство. Целта е фирмите да могат да ги попълват и подават без допълнителни разходи, използвайки стандартен офисен софтуер.

Използването на хартиени документи е неефективно и струва на бизнеса между 5 и 10% от стойността на стоките и позволява извършването на митнически документни измами. Он-лайн подаването на декларации ще замени подаването на информация с дискети, каквато е практиката до момента. Програмата позволява митнически декларации да се създават и попълват при потребителя, след което да се подписват и криптират с електронен подпис и изпращат до митницата.

Он-лайн митническата декларация с електронно подписване, разработена от БУЛПРО и Информационно обслужване АД, е съвместима с митническата система БИМИС и се намира в Интернет на адрес www.ttfse.org/declaration.

Back   HOME 29 януари 2004 г.