БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Зърнен борд

Представители на браншовите организации, обединяващи хлебопроизводителите, мелничарите и фермерите в България, се обединиха категорично около позицията, че решенията на проблемите по веригата “зърно-брашно-хляб” следва да са базирани на пазарни принципи. С това становище заместник-председателят на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) Георги Чернев откри организираната по инициатива на Палатата кръгла маса на тема “Проблемите на пазара на брашно и зърно в България”, която се проведе на 14 януари 2004 г.

Освен посочените браншови организации участие взеха и представители на Министерството на икономиката и Министерство на земеделието и горите, държавни агенции, Комисията за защита на конкуренцията и др.

Браншовата камара на хлебопроизводителите, Съюзът на българските мелничари и Съюзът на фермерите са против безмитен внос на брашно и зърно. Те прогнозираха възможни негативни ефекти в посока фалити на мелнични предприятия, стимулиране на нелоялната конкуренция, внос на некачествени брашна, недостиг на пшенични трици в баланса на фуражното производство и др.

Изказани бяха опасения за внос на субсидирано и некачествено брашно от Турция. На чувалите липсва информация на български език. В същото време, износът на зърно от Бълагия за Турция се облага с 60 % мито.

Участниците в дискусията се обединиха около становището, че една от причините за напрежението в бранша е недостаъчната информация и ненавременната реакция.

От Агенция “Митници” информираха, че от началото на годината до днес в страната са внесени 2019 тона брашно, без разлика от митническата стойност за 2003, въпреки отмененото мито от 25%.

Кръглата маса приключи с формулиране на следните мерки за нормализиране на пазара:

Back   HOME 14 януари 2004 г.