БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Пазарът на брашно и зърно ще обсъждат представители на
14 министерства, агенции и браншови организации на кръгла маса в БТПП

На 14 януари 2004 г. (сряда) от 10:00 ч. в зала VI етаж представители на 14 министерства, агенции и браншови организации ще участват в кръгла маса на тема "Пазарът на зърно и брашно в България".

В рамките на дискусията ще бъдат разгледани интересите на мелничарите и хлебопроизводителите в България, с цел преодоляване на напрежението по веригата "Зърно - Брашно - Хляб"; ролята на стоковите борси и има ли натиск върху тях за непазарна търговия; кой и на какви цени внася в България жито и брашно и т.н.

Участието си в дискусията са потвърдили Министерство на икономиката, Комисията за защита на конкуренцията, Министерство на здравеопазването, Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", браншови организации на хлебопроизводителите, сладкарите и мелничарите.

Очакват се потвърждения от Министерство на земеделието, Агенция Митници, Комисията за търговия и защита на потребителите и Държавна агенция за метрология и технически надзор.

Back   HOME 13 януари 2004 г.