БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


БТПП подкрепя новите мерки на
Правителството за подобряване работата на ГКПП-тата

Back   HOME 09 януари 2004 г.