БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


В БТПП се проведе дискусия за банковото кредитиране

Back   HOME 18 декември 2003 г.