БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Новоучреден бизнес съвет ще насърчава търговско-
икономическите контакти между България и Испания

Back   HOME 10 декември 2003 г.