БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Ще бъде сформирана работна група, която да проучи
възможностите за защита на българското кисело мляко

Работна група ще проучва възможностите за защита на стандарта за идентификация на продукта "българско кисело мляко". Това решиха участниците в организираната от БТПП кръгла маса "Защита на българското кисело мляко".

В дискусията участваха представители на министерствата на икономиката, на здравеопазването и на земеделието и горите, комисиите за защита на конкуренцията и по търговия и защита на потребителите, на Патентното ведомство, на Института по стандартизация и на фирми-млекопреработватели.

Групата експерти ще работи в посока защита на стандарта не само в локален план, но и зад граница, каза председателят на БТПП Божидар Божинов. Той допълни, че на тази основа ще продължи и работата за защита и по линия на индустриалната собственост в международен план и призова производителите да поемат инициатива за реализирането на идеята за защита на страндарта на продукта.

На дискусията стана ясно, че България е позната по света като производител на кисело мляко от 100 години и продуктът има популярност, но не е защитен нито като марка, нито като вкусови качества.
Back   HOME 5 декември 2003 г.