БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Българо-латвийски бизнес форум

Председателят на Българската търговско-промишлена палата Божидар Божинов и председателят на Търговско-промишлената палата на Латвия Янис Лея подписаха първото съвместно Споразумение за търговско-икономическо сътрудничество между двете палати. Това стана в присъствието на президентите на Република България и на Латвия г-н Георги Първанов и г-жа Вайре Вике-Фрайберга, която е на официално посещение у нас, заедно с представители на латвийските делови среди. Двамата държавни глави отправиха приветствия към участниците в Българо-латвийския бизнес форум, организиран от БТПП в Резиденция “Бояна”. Във форума участваха 100 български и 20 латвийски предстаивтели на фирми. Те проведоха около 200 индивидуални срещи с цел осъществяване на партньорство. По-рано същия ден на държавно ниво бяха подписани и две нови спогодби – за защита на инвестициите и за избягване на двойното данъчно облагане. До този момент между двете страни съществуваше единствено споразуемние за свободна търговия.

Участниците във форума имаха възможност да получат подробна информация за условията за бизнес в Латвия. Латвия е един от най-динамично развиващите се райони в Европа по отношение на икономиката. Тя има най-висок растеж на БВП 7,5% сред всички страни от ЕС, пердоставя пазар от около 451 милиона потребители и констатира непрекъснато увеличение на преките чуждестранни инвестиции като пердоставя различни данъчни и други преференции на чуждите предприемачи.

По размер на инвестираните у нас средства за периода 1992-1998 г. година Латвия се нарежда на 70-то място. По данни на Агенцията за чуждестранни инвестиции Латвия е инвестирала 12887 щат. долара, главно в строителството и търговията. За 1999/00/01 г., регистрирани инвестиции няма.

В структурата на българския износ традиционно определящ дял заемат вината, медикаментите, електро и мотокарите и частите за тях и др. За първите осем месеца на 2003 г., износът е нараснал с 23%, а вносът почти тройно (270%).

В БТПП до момента са регистрирани 10 дружества с латвйиско участие.

Back   HOME 5 декември 2003 г.