БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Законът за предприемачеството премина първо четене пред Икономическата комисия

Back   HOME 26 ноември 2003 г.