БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Проведе се Съвет на лицензираните центрове за професионално обучение

Back   HOME 26 ноември 2003 г.