БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Представител на БТПП в Комисията по селско и горско стопанство

В изпълнение на решението на Управителния съвет на НАПОО и на основание чл.8, ал.3 от Правилника за дейността на НАПОО, БТПП е необходимо да номинира представител за член на експертната комисия в НАПОО по селско и горско стопанство.

За представител на БТПП в експертната комисия по селско и горско стопанство е предложен д- р Стегчо Георгиев Стефанов, Председател на Българската асоциация на фермерите. Същата браншова организация е дала и пълномощно на БТПП.

Back   HOME 26 ноември 2003 г.