БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


ncpog.gif (8140 bytes)

Заседание на Управителния съвет на НЦПО при БТПП

На 4 декември 2003 г. от 10:00 часа в сградата на Ямболската търговско-промишелана палата ще се проведе заседание на Управителният съвет на Националният Център за Професионално Обучение в системата на Българската търговско – промишлена палата.

В заседанието ще вземат участие членовете на Контролният съвет на НЦПО и Управители на клонове на НЦПО.

Дневният ред включва: отчет за дейността и финансовия отчет на НЦПО за деветмесечието на 2003 г.; уточняване на списък на професиите за лицензиране; участия на НЦПО в програми и проекти и др.

Back   HOME 24 ноември 2003 г.