БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


БТПП изрази подкрепа за месопреработвателите

БТПП подкрепя позицията на Асоциацията на месопреработвателите в България (АМБ) за безмитни квоти за внос на сланина (безмитна и без ограничения) и замразено обезкостено пуешко и говеждо месо.

На първо място необходимостта от внос се аргументира с липсата на достатъчно българско производство от съответните видове месо. Особено голям проблем е неритмичността в производството, което води до невъзможност да се натоварят съществуващи производствени мощности в преработващата промишленост.

На второ място председателят на АМБ Кирил Вътев визира проблем и в слабата покупателна способност на българските потребители. Търсят се евтини колбаси, за чието производство са нужни не цели животни, а само определени части от тях.

Необходимо е да се раздели тарифна позиция 0504, защото в нея се включват както пилешките воденички – основен обект на митнически измами и контрабанда, така и стомаси и черва, представляващи основна суровина за рецептурата и разфасовката на традиционни и търсени български продукти като например бабек.

Ако Министерство на икономиката и Министерство на земеделието не се съобразят с исканията на месопреработвателите, то това ще доведе до контрабанден внос или до увеличаване на цените на месните продукти.

Пълен текст на становището на АМБ.

Back   HOME 21 ноември 2003 г.