БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Създаване на смесени предприятия и стабилен транспортен коридор
ще активизира търговските връзки между България и Узбекистан

Back   HOME 20 ноември 2003 г.