БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


ncpog.gif (8140 bytes)

Семинар на тема
" САПАРД - Как да възстановим половината от инвестициите в земеделие и селски туризъм "

Националният център за професионално обучение в системата на Българската търговско-промишлена палата организира семинар на тема - "САПАРД - Как да възстановим половината от инвестициите в земеделие и селски туризъм".

Семинарът е двудневен и ще се проведе на 2 и 3 декември 2003 ( вторник и сряда ) в сградата на БТПП, на ул. Парчевич 42, София 1000, в залата на 4-ти етаж.

Продължителност: 9:30 - 16:30

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА:

2 декември
09:00 - 09:30 Регистрация на участниците
09:30 - 10:45 Предприсъединителни финансови инструменти в България. Основни принципи и подходи за финансиране на бизнес-начинания. Програма САПАРД като част от предприсъединителните фондове на ЕС.
10:45 - 11:00 Кафе-пауза
11:00 - 12:30 Приоритетни области за финансиране по програма САПАРД. Видове мерки и техните особености.
12:30 - 13:30 Обедна почивка
13:30 - 14:45 Нормативни документи по действащите мерки
14:45 - 15:00 Кафе-пауза
15:00 - 16:30 Кой има право да кандидатства - разяснения относно бенефициентите по отделните мерки
3 декември
09:30 - 10:45 Технология на кандидатстване по САПАРД - критерии за допустимост, подготовка на документи за кандидатстване.
10:45 - 11:00 Кафе-пауза
11:00 - 12:30 Основни положения при разработването на бизнес-плана: обект, източници за финансиране и етапи при реализация на проекта.
12:30 - 13:30 Обедна почивка
13:30 - 14:45 Мониторинг и оценка на проекта
14:45 - 15:00 Кафе-пауза
15:00 - 16:30 Отчитане резултатите от проекта и възстановяване на разходите. Финална дискусия.

Лектори:
Доц. Лучия Илиева - Консултантска агенция ЛИМАСОЛ
Н.с. Светла Маринова - Консултантска къща АЛМАРЕКС

Моля, желаещите да вземат участие да се обадят в НЦПО на:
тел/факс: (02) 981 34 19 или
E-mail: education@bcci.bg

Таксата за семинара в размер на 120 лв. (с вкл. ДДС)
може да бъде преведена само по банков път на сметката на:
НЦПО 1000 388 618
банков код 200 800 23 в ОББ АД, кл. Фр.Нансен.

Back   HOME 18 ноември 2003 г.