БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Кръгла маса по темата Бюджет и данъци 2004

На 18 ноември 2003 г. по инициатива на Българската социалистическа партия се проведе кръгла по проблемите на Бюджет 2004 г. От изказалите се 14 души само двама заявиха положителна оценка за бюджета и свързаните с него данъци.

На конференцията БТПП отново подчерта, че още на 19 юни 2003 г. с участието на браншовите организации е провела Конференция по данъците за 2004 г. За съжаление почти нито едно от исканията не е залегнало в проекта за данъци, а само частично е удовлетворено искането за намаляване на корпоративния данък.

Предложението на БТПП бе корпоративния данък да стане 15%. До този извод беше стигнато след като беше направено научно изследване, по инициатива на БТПП, за размера на корпоративния данък и неговото влияние върху икономическия растеж. В тази насока е и предложението на експерти от Института за пазарна икономика, които дори предлагат корпоративният данък да стане 10%. От БСП са на мнение, че реинвестираната печалба трябва да се освободи въобще от данък.

Сред важните искания за промени в данъчните закони, които отново бяха направени на кръглата маса от БТПП са : праг за регистрация по ДДС в размер на 5000 лв; диференцирана ставка от ДДС за продукти от първа необходимост 10 % (БСП подкрепя това искане и предлага 15% ДДС за лекарствата) и други. Пълният текст на предложенията на БТПП е даден в Интернет www.bcci.bg/bulgarian/law/index.htm.

На този етап БТПП е против отменянето на патентните данъци, което поискаха от някои представители на бизнеса, защото счита, че те са важни за дребния бизнес и би следвало да се помисли по-сериозно върху предложенията на Българската предприемаческа и занаятчийска камара за усъвършенстване на тези данъци.

Back   HOME 18 ноември 2003 г.