БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


АВС Академия

Във връзка със създаването на АВС академия за обучение на Балканите, на 17 и 18 ноември 2003 г. в БТПП се проведе двудневна работна среща с г-жа Ингрид Вайдхаас, ръководител "Обучение и продължаващо обучение" към Търговско-промишлената палата в Гера, Тюрингия.

Един от приоритетите на Асоциацията на балкансикте палати (АВС) за 2004 г. е стартиране на дейността на виртуална АВС Академия с помощта и на немската търговско-промишлена палата и по конкретно на г-н Едуард Шварц, който е неин представител в България и ръководи проект на DIHK за подпомагане на балканските палати - подробно за проекта www.bcci.bg/bulgarian/diht/index.htm .

Г-жа Вайдхаас презентира подробно дейността на представлявания от нея Център за обучение. Бяха дискутирани възможностите за трансфер на ноу-хау по процедурите за сертифициране по ИСО; използване на утвърдени в Германия и Европа стандарти за обучение; програми за обучение; изпитни процедури; Интернет платформа за електронно обучение и др. В резултат на срещата беше подписан Меморандум за сътрудничество.

Back   HOME 18 ноември 2003 г.