БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Премиерите на България и Албания откриха бизнес форум в БТПП

Премиерът на Р България г-н Симеон Сакскобургготски и председателят на БТПП г-н Божидар Божинов се срещнаха в Палатата и обсъдиха някои важни въпроси като инфраструктурата в страната и на Балканите, необходимостта от модернизация на ГКПП и увеличаване на тяхната пропусквателна способност, проблемите на някои браншови организации, в т.ч. на кожарите и други.

Г-н Божинов, който през 2004 г. е председател на Асоциацията на балканските палати, връчи на премиера Обръщение на балканските палати към правителствата. Акцентите в това обръщение са към по-нататъшно улесняване на търговията и транспорта на балканите и поддържането на постоянен диалог между правителствата и търговско-промишлените палати.

Срещата между двамата беше по повод Българо-албанския бизнес форум, организиран от БТПП, по повод официалното посещение на министър-председателя на Република Албания Фатос Нано и придружаващите го представители на албанските делови среди.

Във форума взеха участие 43 албански и 40 български предприятия от областта на строителството, внос на горива, селскостопанската продукция, фармацевтиката, информационните технологии, внос и износ на метали и др.

След приключването на бизнес срещите участниците във форума бяха приветствани от премиерите на България и Албания.

За 8-те месеца на 2003 г. стокообмена ни с Албания се е намалил с 10,7%, износа се е намалил с 16%, а вноса се е увеличил с 65 % . България е един от основните външнотърговски партньори на Албания и е на 5-то място във външната търговия на страната след Италия, Гърция, Германия и Турция. В стокообмена на България с балканските страни за 2002 и 2003 г., Албания заема 9-то място при износа и при вноса.

Между двете страни са подписани 9 спогодби, между които за търговско-икономическо сътрудничество, за насърчаване и взаимна защита на инвестициите, избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществата, за установяване на облекчен визов режим.

Back   HOME 18 ноември 2003 г.